Wsparcie dla Użytkowników

Nadrzędnym celem usługi jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Użytkowników stacji roboczych, dotyczących zarówno sprzętu, konfiguracji jak również zainstalowanych aplikacji.

Przywrócenie funkcjonalności w możliwie najkrótszym czasie
przekłada się na wzrost produktywności oraz większą efektywność pracowników.

W ramach usługi wsparcia dla Użytkowników zapewniamy jeden punkt kontaktu, wsparcie realizowane zdalnie oraz pomoc bezpośrednią
w lokalizacjach klientów.

Oferujemy możliwość uzyskania pomocy w jednym punkcie kontaktu,
czyli pełnimy funkcję Service Desk w organizacji Klienta.

W zależności od potrzeb Klienta określamy zakres usługi, w którym Service Desk rejestruje incydenty i kieruje je do odpowiednich osób
w organizacji Klienta lub realizuje je od początku do końca zgodnie.

Wariant podstawowy:

 • umożliwia rejestrację zgłoszeń od Użytkowników (telefon, mail, web, faks

 • ich klasyfikację oraz priorytetyzację,

 • przekazanie sprawy do właściwej jednostki po stronie Klienta w celu realizacji.

Wariant rozszerzony obejmuje:

 • rejestrację zgłoszeń od użytkowników (telefon, mail, www, faks),

 • klasyfikację oraz priorytetyzację zgłoszeń,

 • instalację i konfigurację systemów operacyjnych i aplikacji,

 • zarządzanie uprawnieniami,

 • usuwanie awarii,

 • realizację zgłoszeń przez wyspecjalizowanych administratorów
  lub III linię wsparcia (serwis producenta).
   

Nasze rozwiązania outsourcingowe ułatwiają klientom prowadzenie działań zwiększających ich przewagę konkurencyjną oraz obniżenie kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych.

Outsourcing w naszym rozumieniu to ekosystem, w którym klient koncentruje się na działaniach zwiększających przewagę konkurencyjną, natomiast my wspieramy go w obszarze rozwiązań informatycznych (ICT).

Nasze rozwiązania outsourcingowe dotyczą:
 • utrzymania i obsługi procesów w obszarze ICT
 • dostawy infrastruktury w modelu usługowym (IaaS – Infrastructure as a Service)
 • udostępnienia oprogramowania (SaaS – Software as a Service)
 • nadzoru i monitorowania sieci ICT z centrum zarządzania sieci w układzie 7/24 (NOC – Network Operation Center)
 • dużego wyboru rozwiązań opartych na przetwarzaniu w chmurze (Cloud Computing)

Każde rozwiązanie jest opisane za pomocą najważniejszych dla klienta parametrów (KPI – Key Performance Indicators), które potwierdzają uzgodniony poziom świadczonych usług (SLA – Service Level Agreement.

Takie podejście zapewnia klientowi pełną kontrolę nad jakością świadczonych usług oraz ich przewidywalność. Jest to niezbędne w zapewnieniu dostępności i ciągłości działań w obszarze ICT dla przedsiębiorstw i instytucji.

Nasze rozwiązania outsourcingowe ukierunkowane są na obniżenie kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych, dzięki czemu umożliwiają:

 • obniżenie całkowitych kosztów posiadania (TCO – Total Cost of Ownership)
 • skoncentrowanie się na rozwoju biznesu i skutecznej walce rynkowej poprzez odciążenie klienta od codziennej aktywności związanej z działalnością operacyjną w obszarze ICT
 • zwiększenie transparentności realizowanych zadań i procesów związanych z obsługą teleinformatyczną przedsiębiorstwa czy instytucji
 • udostępnienie wiedzy i doświadczeń naszej firmy w obszarze ICT
 
     
     
     
 REVOLTECH Adrian Zuterek

ul. Łużycka 60b/1, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-192-93-69, REGON 021626915
tel. +48 531 630 899,
email: biuro@revoltech.pl